top of page

Als woorden onvindbaar zijn,

kunnen kleuren veel zeggen,

Zorgatelier Maastricht
Heugemerstraat 267
6229 AR Maastricht
Tel. 043 - 34 34 139

Voor mensen met een zorgvraag

Vaktherapie beeldend & Individuele begeleiding Zorgatelier Maastricht biedt naast dagbesteding individuele beeldende therapie aan. Deze wordt door Catharina Ramaekers gegeven. Beeldende therapie is een behandelvorm voor kinderen, jongeren en volwassenen die op zoek zijn naar psychosociale ondersteuning en hulp. Hierbij is het niet nodig dat u deelnemer bent van de dagbesteding die Zorgatelier Maastricht ook aanbiedt. Ook hoeft u geen ervaring te hebben met beeldende materialen en technieken.

Zorgatelier Maastricht - Beeldende therapie

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie. Het beeldend werk kan soms meer vertellen dan vele woorden. Het is een therapievorm waarin het denken, het voelen en het lichaam samenwerken. In het beeldende werk worden persoonlijke kwaliteiten en ook valkuilen zichtbaar, tastbaar en concreet gemaakt. Zo kunnen lastige ervaringen worden verwerkt en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. In mijn begeleiding ondersteun ik u bij dit individuele proces. Met papier, verf, klei, potloden en vele andere beeldende materialen kunt u tot uitdrukking brengen wat in u leeft en worden uw problemen onderzocht. De keuze voor materialen en opdrachten worden zorgvuldig afgestemd op uw individuele hulpvraag. Beeldende therapie kan helpen bij emotionele problemen zoals frustratie, boosheid of depressie. Ook rouw en verlieservaringen kunnen het leven, al dan niet onverwachts, overhoop gooien en onze aandacht vragen. Omgang met stress en tegenslagen en lastige gedachtes kunnen in beeldende therapie het thema zijn. Of het vergroten van het zelfvertrouwen en het leren omgaan met grenzen. Het draagt tevens bij aan het aanbrengen van structuur en planning.

Beeldende therapie is een therapie die op zichzelf staat.
Daarnaast kan de therapie ingezet worden als aanvulling op andere psychologische behandelingen, zoals traumabehandelingen of psychotherapie.

Wat is beeldende therapie

De therapie vorm is een passende behandelvorm voor kinderen, jongeren, volwassenen die op zoek zijn naar psychosociale ondersteuning en hulp.

Voor wie?

In een kennismakingsgesprek kunt u kijken of er een klik is met mij als therapeut en of beeldende therapie passend is voor u. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Na dit kennismakingsgesprek gaan we uw hulpvraag explicieter maken. Als dit duidelijk is, bepalen we samen de doelstellingen van de therapie. Ook de frequentie en de duur van de therapie worden besproken. We werken meestal in blokken van zes keer waarna er een evaluatie plaatsvindt. Hierna beslist u of u al dan niet verder wilt gaan.

Werkwijze

De individuele begeleiding bieden we met name aan voor deelnemers van de dagbesteding als er behoefte is aan meer individuele aandacht dan hetgeen tijdens de groepsdagbesteding mogelijk is en er geen vraag is naar therapie. Individuele begeleiding is gericht op behoud van zelfredzaamheid, behoud van evenwicht, zonder dat eventuele onderliggende problemen worden aangepakt, zoals dat in therapie wel gebeurt. Therapie is gericht op veranderingen en individuele begeleiding op stabiliseren. Er kan voor individuele begeleiding gekozen worden na een therapeutische reeks of wanneer de vergoedingen geen therapie toe laten maar er wel individuele ondersteuning nodig is naast de dagbesteding.

Begeleiding (versus behandeling)

bottom of page