top of page

Als woorden onvindbaar zijn,

kunnen kleuren veel zeggen,

Zorgatelier Maastricht
Heugemerstraat 267
6229 AR Maastricht
Tel. 043 - 34 34 139

Voor mensen met een zorgvraag

Klik hier om ons informatieboekje als PDF te downloaden 'Beukske'

Klik hier om onze flyer als PDF te downloaden 'Bleedsje'

Uiteraard kunt u de papieren versie bij ons verkrijgen of laten opsturen.


Graag nodigen we u uit om een afspraak te maken want 'ervaring opdoen 'staat bij ons centraal. Ervaringen opdoen in een warme omgeving helpt ons om een balans tussen draaglast en draagkracht in evenwicht te houden.  Het creatieve proces is hier uitermate geschikt voor. 
Om het voor ieder het mogelijk te maken om op te kunnen gaan in dit creatieve proces wordt er in het atelier gestreefd na een rustige omgeving waar concentratie mogelijk is. Hierdoor kunnen we ook voor mensen met een prikkel gevoeligheid ruimte bieden.  


Zorgatelier Maastricht wilt goede en veilige zorg bieden en om deze reden hebben we ons laten certificeren. We zijn HKZ 143 gecertificeerd. 

De gemeente Maastricht en Heuvelland wilt voor iedere burger maatschappelijke participatie bevorderen. Regulier toegankelijke voorzieningen kunnen hier niet altijd in voorzien doordat er voor sommige burgers begeleiding en ondersteuning op maat nodig is. Gelukkig ondersteunt de gemeente het Zorgatelier financieel. 

Het Zorgatelier is onderdeel van Zorgcooperatie Zuid Limburg. 


We zijn blij te mogen samen werken met zorginstellingen als Envida, Thuiszorg groot Limburg en andere zorgaanbieders. Zij hebben er ook belang bij dat hun clienten een mooie zinvolle creatieve dag krijgen aangeboden, hetgeen wij met alle liefde en plezier voor hun en hun clienten doen. 

We onderhouden goed contact met anderen zorgverleners welke in sommige gevallen rondom de client ( wij spreken liever over 'deelnemers' ) staan. 

Als onderdeel van Zorgcooperatie Zuid Limburg blijven we ook op organisatieniveau geinspireerd om vernieuwingen te realiseren en samen te werken met andere zorgaanbieders. 

Zorgatelier Maastricht

bottom of page