top of page

Als woorden onvindbaar zijn,

kunnen kleuren veel zeggen,

Zorgatelier Maastricht
Heugemerstraat 267
6229 AR Maastricht
Tel. 043 - 34 34 139

Voor mensen met een zorgvraag

Voor wie

Voor volwassenen vanaf 18 jaar met een zorgvraag die behoefte hebben aan rust en structuur en die creatief bezig willen zijn.

Voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), lichte dementie, een lichamelijke beperking en lichte psychiatrie. 

Voor mensen die al langer met een beperking leven, maar ook voor diegenen van wie het leven onlangs ingrijpend veranderde als gevolg van een ongeval of beroerte.

Voor getroffenen en hun naasten die op de drempel staan van een intens proces van rouw en acceptatie, waarin ze een plek proberen te geven aan het leven met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Zorgatelier Maastricht is er voor mensen met een zorgvraag en hun naasten die affiniteit hebben met kunst en creatieve werkvormen en die in een warme en betrokken omgeving tot zichzelf willen komen.

Voor mensen met dementie hebben wij onze visie verwoord.
Klik hier om het pdf document met deze visie te downloaden.

Ervaring toont aan dat het bezig zijn met beeldende en kunstzinnige werkvormen de eigen autonomie versterkt en dat het een positieve bijdrage levert aan het proces van zelfontplooiing. 

Daarom biedt Zorgatelier Maastricht mensen met een zorgvraag de mogelijkheid om creatief bezig te zijn in een warme en betrokken sfeer te midden van anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Zo ontstaat een gevoel van verbondenheid, terwijl thuis de zorg even kan worden losgelaten.

Deelnemers aan creatieve dagbesteding ervaren het doorgaans als zinvol en heel fijn.

Doel

In het verleden werd bij een NAH vooral rust geadviseerd. Met name het laatste jaar verschijnen er veel wetenschappelijke publicaties waarin het belang van ‘environmental enrichment’ wordt benadrukt. Het uitdagen van het brein, met name ook wat betreft ruimtelijk inzicht en waarneming, heeft een aantoonbare  positieve invloed op het volume en het functioneren van bepaalde hersenstructuren bij NAH.

Kunstroute
bottom of page