top of page

Als woorden onvindbaar zijn,

kunnen kleuren veel zeggen,

Zorgatelier Maastricht
Heugemerstraat 267
6229 AR Maastricht
Tel. 043 - 34 34 139

Voor mensen met een zorgvraag

Links die met financien te maken hebben: 

Bij de Wmo Maastricht (Wet maatschappelijke ondersteuning),  kunt u aanvragen of u voor dagbesteding in aanmerking kunt komen:

www.gemeentemaastricht.nl/product/voorzieningen-maatschappelijke-ondersteuning 

 

Voor informatie over verschil in PGB (Persoons gebonden budget) en Zin (Zorg in natura) financiering:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/verschil-pgb-zorg-natura.html 

 

Voor het aanvragen van PGB of Zin:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen.html  

 

Meer info over de belangenvereniging persoonsgebonden budget (PGB):

www.pgb.nl/      

 

Links die met algemene informatie te maken hebben:

Voor informatie en advies mbt NAH hersenletsel:

www.hersenletselteams.nl   

 

Links voor mantelzorgers:

Steunpunt mantelzorg, Sphinxlunet 3, 6221 JD Maastricht, 043-3215046 

www.voormantelzorgers.nl 

Links

bottom of page