top of page

Als woorden onvindbaar zijn,

kunnen kleuren veel zeggen,

Zorgatelier Maastricht
Heugemerstraat 267
6229 AR Maastricht
Tel. 043 - 34 34 139

Voor mensen met een zorgvraag

Dagbesteding voor mensen met een zorgvraag:
Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 8.00u - 17.00u.
Dagdelen: van 8.00-8.30 / 9.00u tot 13.00u en/of van 12.00u tot 16.00u.-17.00
Tussen 12.00u en 13.00u is er een lunch.

Praktische informatie

Tijden

Zorgatelier Maastricht werkt zelfstandig. Dit betekent dat u deelname aan de dagbesteding kunt betalen met een Persoons gebonden budget (Pgb), met Zorg in natura (Zin) of uit eigen middelen. U kunt via het loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in uw gemeente informeren of u aanspraak kunt maken op vergoeding voor dagbesteding. Voor financiering via Wmo zorg in natura ( Zin) , is het goed te melden dat we onderdeel zijn van Zorgcooperatie Zuid Limburg. 

Vóór de deelname aan de dagbesteding kan starten moet de financiering via Pgb of Zin rond zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar de websites op onze pagina met vermelde 'links'.

In de tarieven zijn koffie, thee, materialen en lunch inbegrepen.

In de bovengenoemde financieringsvormen krijgen wij geen vergoeding voor lunch en materialen , deze worden o.a bekostigd uit de stichting "vrienden van Zorgatelier Maastricht", graag verwijzen wij u hiervoor naar: www.vriendenvanzam.nl 

Kosten

Sluitingsdagen 2023

Vervoer

Onder de noemer  ' blijf doen wat je zelf kunt ' dient u zoveel mogelijk zelf uw vervoer te regelen en te bekostigen. Komt u hier niet uit dan zullen wij voor ondersteuning zorgen waar nodig is met ons elektrische busje en onze chauffeur Sven op vaste tijden. 

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Ondanks onze constante alertheid over het welzijn van iedereen kan het zijn dat er onhebbelijkheden aan onze aandacht ontsnappen. Indien er een opmerking, irritatie, of ander ongerief is, meld dit aan de leiding, zodat dit zich niet opstapelt. Het positieve van tijdig melden is dat opmerkingen over verbeterpunten tot een verbetering voor iedereen kunnen leiden!

Daarom hoop ik dat ongerief niet tot een klacht zullen uitgroeien en dat onderstaande klachtenprocedure nooit nodig zal zijn, maar mocht dat toch zo zijn dan hieronder de richtlijnen.

Indien er een klacht is wil ik u vragen om de volgende stappen aan te houden:

 1. Meld ons, Catharina Ramaekers of andere leiding gevende de klacht mondeling tijdens de dagen van het zorgatelier.

 2. Mocht er onverhoopt geen reactie op volgen, of niet naar tevredenheid, dien de klacht dan schriftelijk in en vraag daarbij om een ontvangstbewijs of stuur de brief aangetekend.

 3. Mocht ook hier geen reactie op komen dan kunt u uw klacht bij een onafhankelijke organisatie neer leggen: Klachtenportaal Zorg;
  www.klachtenportaalzorg.nl, adres: Westeinde 14A, 1601 BJ Enkhuizen.
  Folders van deze organisatie zijn verkrijgbaar. Zij zullen de klacht dan verder in behandeling nemen en als bemiddeling functioneren.
  Klik hier voor het reglement van de Klachtenportaal Zorg Wkkgz
  Klik hier voor het reglement van de Klachtenportaal Zorg WMO

Ik vraag u dringend om bij een klacht eerst de eerste twee punten te doorlopen, namelijk ons verbaal en of schriftelijk op de hoogte te stellen van uw klacht voordat u gebruik maakt van deze externe organisatie omdat dit nogal wat kosten voor het zorgatelier met zich meebrengt. Dit geld gebruiken we liever ten goede van het zorgatelier. 

Klik hier om onze algemene voorwaarden als pdf te downloaden 

Privacy

Zorgatelier Maastricht gaat uiteraard zorgvuldig om met uw privacy gegevens. Dit kunt u lezen in het document dat u kunt downloaden door hier te klikken

bottom of page